Pořízení techniky z PRV

V roce 2022 se nám podařilo pořídit stroje z Programu rozvoje venkova. V rámci projektu udržování orné půdy v režimu ekologického zemědělství a přeprava kulatých balíků přes MAS Boskovicko PLUS jsme pořídili vůz na přepravu balíků a prutové brány.